SN Nuclearelectrica

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIILE de Director General, Director Financiar si Directori Generali Adjuncti in cadrul Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN” sau “Societatea”) recruteaza DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR FINANCIAR si doi DIRECTORI GENERALI ADJUNCTI in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Societatea va incheia cu Directorul General, Directorul Financiar si cei doi Directori Generali Adjuncti contracte de mandat in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii, Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr. 109/2011, HG nr. 722/2016, Codul Civil.

dezvoltare