Declarația de Confidențialitate a Datelor

Pluri Consultants Romania se angajează să vă protejeze şi să vă respecte intimitatea. Această Declaraţie de Confidenţialitate a Datelor descrie drepturile dvs la confidenţialitate în legătură cu datele despre dvs pe care noi le procesăm, precum şi măsurile pe care noi le întreprindem pentru a vă proteja intimitatea. Ştim că această Declaraţie se întinde pe mai multe pagini, dar vă rugăm să o citiţi cu atenţie.

Explicarea anumitor termeni

În primul rând, trebuie să clarificăm modul în care noi folosim unele cuvinte in această declaraţie.

Poate părea evident, dar când vom face referire la persoana dvs în această Declaraţie vom utiliza termenii ‘Dvs’ sau ‘Candidatul’.

Când discutăm despre ‘noi’ sau despre ‘Companie’, ne referim la Pluri Consultants Romania S.R.L. Sediul nostru social este: str. Nicolae Titulescu, nr. 3, bl. 26M, etaj 1, ap. 5, Ploiesti, jud. Prahova. Va aducem la cunostinta ca aceasta nu este adresa de corespondenta. Adresa de corepsondenta este: Pluri Consultants Romania S.R.L., Bucuresti, str. Fabrica de Glucoza, nr. 2-4, sector 2. 

Compania furnizează diverse activităţi de HR (resurse umane), cum ar fi angajare de personal, detasare, servicii de salarizare, recrutare si selecţie, soluţii de evaluare a nivelului de competenta si a abilitatilor, reorientare profesională, dezvoltare de talente, instruire si formare profesională, plasare a personalului disponibilizat şi mobilitate nationala si internationala ("Activităţile noastre"). Pentru realizarea Activităţilor noastre, Compania foloseşte câteva sisteme IT.

În final, aceasta este o declaraţie cu privire la informatiile despre persoane – cum ar fi dvs şi familia dvs. Include fapte despre dvs, dar şi opinii despre dvs şi pe care le aveţi (de exemplu, „Îmi place pescuitul”). Nu este vorba despre informaţii despre Companie (deşi câteodată cele două se suprapun). Aceste informaţii sunt numite câteodată „Date cu caracter personal”, „Date cu caracter personal identificabile”. În această declaraţie, noi vom folosi termenul de ‘Date cu caracter personal’.

Care sunt datele cu caracter personal pe care compania le colectează şi le foloseşte?

Datele cu caracter personal pe care compania le colectează de obicei includ, dar nu sunt limitate la:

 • numele dvs., data şi locul naşterii, detaliile de contact şi calificările (studiile, cursurile de instruire şi  stagiile de practică), documente care vă dovedesc identitatea şi dreptul de a lucra şi oricare alte informaţii pe care le-aţi menţionat în descrierea sau CV-ul dvs;
 • dacă ne contactaţi, în unele cazuri vom înregistra acea corespondenţă;
 • detalii cu privire la oricare dizabilităţi şi la oricare adaptări va trebui să facem pentru dvs la locul de muncă; şi
 • în unele cazuri, vom colecta date sensibile cu caracter personal, dacă legea o permite (prin urmare, vă vom întreba despre antecedentele dvs, etc.).

De ce folosim informatii personale despre dvs?

Compania colectează şi prelucrează date cu caracter personal:

 1. pentru a vă oferi serviciile pe care le aşteptaţi de la noi, cum ar fi găsirea de locuri de munca potrivite la care să aplicaţi, să vă ajutăm cu instruiri sau să facilităm procesului de aplicare pentru locuri de munca. Aceasta include trimiterea CV-ului dvs către angajatorii prospectivi, menţinându-vă informat cu privire la viitoare oportunităţi de muncă prin e-mail, telefon, poştă şi/sau alte metode de comunicare;
 2. cu acordul dvs, putem să vă folosim datele dvs de contact pentru marketing direct, de exemplu prin  e-mail, mesaje sau telefon;
 3. pentru a ne dezvolta, testa şi îmbunătăţi website-ul nostru sau alte sisteme / procese noi sau existente, pentru a vă deservi mai bine; aceasta are loc în contextul noilor sisteme şi procese IT, astfel încât datele despre dvs pot fi folosite la testarea acestor sisteme şi procese IT noi, în care datele fictive nu pot replica total operarea acelui sistem IT nou;
 4. pentru realizarea de studii, statistici şi cercetări analitice, de exemplu pentru compararea eficienţei plasării candidatilor intre diferite sectoare de afaceri şi geografice şi caută să identifice factorii care ar putea influenţa diferenţele pe care noi le identificăm;
 5. pentru transferul datelor către terţi (vezi mai jos);
 6. dacă este necesar, pentru respectarea oricăror obligaţii legale; şi
 7. putem de asemenea să prelucrăm datele dvs pentru:
  1. a promova securitatea şi protecţia persoanelor, a incintei, a sistemelor şi activelor;
  2. a monitoriza conformarea cu politicile şi procedurile interne;
  3. a administra comunicaţiile şi alte sisteme folosite de Pluri Consultants Romania (inclusiv bazele de date interne cu contacte);
  4. a investiga sau răspunde la incidente şi la reclamaţii;
  5. în cazul fotografiilor sau filmelor video ale sesiunilor de instruire, pentru a raporta intern că sesiunile de instruire au avut loc, precum şi subiectul acestora (de exemplu, în actualizările interne) şi de asemenea, pentru a promova sesiuni similare pe plan intern şi extern către terţi; sau
  6. a respecta obligaţiile şi drepturile şi pentru a coopera la investigaţiile realizate de poliţie, guvern sau organele de reglementare; şi
  7. a participa la oricare achiziţie sau vânzare potenţială sau efectivă, sau la o asociere în participaţiune, la o afacere sau companie, total sau parţial, la care Pluri Consultants Romania doreşte să participe.

Care sunt prevederile legii în acest sens?

Conform legii, trebuie să avem o baza legală pentru procesarea datelor pe care le păstrăm cu privire la dvs.

Când lucraţi cu sau prin Pluri Consultants Romania, prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal pentru toate aceste obiective se bazează pe justificarea prelucrării, cum ar fi realizarea unui contract în care subiectul datelor este o parte (obiectivele 1 şi 6-7), prelucrare necesară pentru respectarea obligaţiilor legale sau de reglementare (obiectivele 6-7) şi/sau prelucrarea necesară în interesele legitime ale Pluri Consultants Romania în exercitarea drepturilor sale fundamentale şi ale personalului său de a desfăşura o afacere într-un mod în care să nu vă afecteze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale dvs (obiectivele 1-5 şi 7). Când prelucrarea datelor este necesară pentru interesele legitime ale Pluri Consultants Romania, ne asigurăm că prelucrarea este realizată într-o asemenea manieră încât interesele noastre legitime surclasează oricare interes individual. Cu excepţia motivelor de mai sus, noi vom prelucra datele dvs cu caracter persoanal doar cu acordul dvs (un temei suplimentar de prelucrare).

Trebuie să ne oferiţi datele cu caracter personal pe care le solicităm?

Dvs nu sunteţi obligat să ne oferiţi datele dvs cu caracter personal, dar pentru noi este aproape imposibil să lucrăm cu dvs şi să vă oferim serviciile noastre în caz contrar.

Procesăm datele cu caracter personal despre dvs fără intervenţia omului?

Nu.

Cât timp păstraţi datele cu caracter personal?

Compania poate să păstreze datele dvs cu caracter personal pentru o perioadă de până la 5 ani după ce am receptionat datele. Dacă aveţi succes cu găsirea unui loc de munca prin noi, Compania va trebui să păstreze datele dvs cu caracter personal pentru o perioadă mai mare de timp, pentru a se conforma cu obligaţiile sale legale şi contractuale în derulare. Compania păstreaza datele dvs cu caracter personal in calitate de salariat, timp de 10 ani, iar datele dvs. cu caracter personal incluse in statele de plata, timp de 50 de ani.

Transferăm datele dvs către terţi?

Aşa cum s-a menţionat mai sus, divulgăm de obicei datele dvs către terţi. Acest lucru se realizează pentru a finaliza obiectivele precizate mai sus. Realizăm acest lucru în următoarele circumstanţe:

 • Către furnizorii noştri. Putem, de exemplu, să contractăm un furnizor pentru realizarea de lucrări administrative şi operaţionale în sprijinul relaţiilor noastre cu dvs. Furnizorul(ii) va(vor) fi obligat(ţi) conform obligaţiilor contractuale şi conform altor obligaţii legale să respecte confidenţialitatea datelor dvs şi să vă respecte intimitatea, şi va(vor) avea acces doar la datele necesare pentru realizarea funcţiilor acestora; furnizorii relevanţi sunt în principal furnizori IT (care găzduiesc sau sprijină sistemele noastre IT, inclusiv informaţii despre dvs), companii de management al sediului (care monitorizează securitatea fizică a clădirilor noastre şi prin urmare trebuie să ştie despre dvs pentru a vă permite accesul în clădirile noastre) şi furnizorii de servicii financiare şi de management contabil (care ar putea avea nevoie să prelucreze detalii ale candidatilor pentru a procesa contabilitatea furnizorilor şi a clienţilor). De asemenea, putem să contractăm furnizori care furnizează servicii şi soluţii de tehnologie IT, care pot include interviuri video şi instrumente de evaluare a abilităţilor.
 • Către clienţii / angajatorii noştri prospectivi: noi vom împărtăşi datele dvs cu clienţii noştri care ne oferă joburi / contracte în care puteţi fi interesat, sau care sunt interesaţi de profilul dvs. Aceştia au obligaţii contactuale şi alte obligaţii cu privire la confidenţialitate în legătură cu datele dvs către noi şi către dvs;
 • Noi vom împărtăşi datele dvs cu guvernul, poliţia, organismele de reglementare sau cu agenţii de aplicare dacă, la discreţia noastră, considerăm că suntem obligaţi sau autorizaţi din punct de vedere legal să facem acest lucru sau că ar fi prudent să facem acest lucru; şi
 • Ca parte a verificării prealabile cu privire la (sau a implementării) fuziune, achiziţie sau alte tranzacţii de afaceri, este posibil să trebuiască să divulgăm datele dvs vânzătorului sau cumpărătorului prospectiv şi consilierilor acestuia.

Transferăm datele dvs în afara Uniunii Europene?

Datele dvs pot  fi transferate şi procesate în mai multe ţări, în interiorul sau în afara Uniunii Europene. Noi vom transfera datele dvs doar în ţările din afara UE in legatura care care Comisia Europeană crede că vă oferă un nivel corespunzător de protecţie (o listă cu aceste ţări este disponibilă aici: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), sau unde Pluri Consultants Romania a implementat dispozitive de securitate corespunzătoare pentru a păstra confidenţialitatea informaţiilor dvs (pentru care noi folosim de obicei una din formele de contracte de transfer de date aprobate de Comisia Europeană, formulare care sunt disponibile aici:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

Care sunt drepturile dvs?

 • Dreptul de acces la şi de a obţine o copie a datelor dvs cu caracter personal

Aveţi dreptul să solicitaţi confirmarea ori de câte ori prelucrăm oricare din datele dvs cu caracter personal. În acest caz, puteţi avea acces la datele dvs cu caracter personal (prin intermediul Portalului) şi la anumite informaţii despre cum sunt acestea prelucrate. În anumite cazuri, puteţi să ne solicitaţi să vă oferim o copie electronică a datelor dvs.

 • Dreptul de a vă rectifica datele dvs cu caracter personal

Dacă puteţi demonstra că datele cu caracter personal pe care le deţinem despre dvs nu sunt corecte, puteţi solicita ca aceste date să fie actualizate sau rectificate. Noi vă încurajăm să accesaţi sistemul de tip auto-service Portal, dacă este posibil şi să vă actualizaţi direct datele dvs cu caracter personal.

 • Dreptul de a fi uitat / de ştergere a datelor

În anumite cazuri, aveţi dreptul să ne solicitaţi să restricţionăm prelucrarea datelor dvs cu caracter personal şi/sau să ştergem datele dvs personale. Puteţi face o asemenea solicitare oricând şi Pluri Consultants Romania va evalua dacă solicitarea dvs va fi soluţionată pozitiv, însă, dacă acest drept este sub rezerva oricăror drepturi sau obligaţii legale, este posibil să păstrăm datele. Pentru cazurile în care, în conformitate cu prevederile legale, stabilim că solicitarea de ştergere a datelor dvs personale trebuie soluţionată pozitiv, Pluri Consultants Romania va realiza acest lucru, fără întârziere. Vă rugăm să reţineţi că odată ce datele dvs sunt şterse – Compania nu vă mai poate fi de ajutor după ce aceste date au fost şterse. Dacă doriţi să vă înregistraţi din nou la companie, va trebui să reintroduceţi datele dvs.

 • Dreptul de a obiecta

Dacă prelucrarea datelor dvs de către companie se bazează pe interesul legitim al companiei (şi pe nicio altă bază de prelucrare), sau se leagă de marketingul direct, aveţi dreptul să obiectaţi la prelucrarea de către Companie a datelor dvs, făcând referire la situaţia dvs particulară in care vă aflaţi.

Dacă doriţi să vă exercitaţi oricare din drepturile dvs, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la [email protected]

Când ne trimiteţi un e-mail pentru a vă exercita drepturile dvs, Compania vă poate solicita să vă identificaţi înainte să soluţioneze solicitarea dvs.

În final, aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la autoritatea de protecţie a datelor în localitatea de domiciliu sau unde lucraţi, sau în locul unde consideraţi că a apărut problema în legătură cu datele dvs.

Cum ne puteţi contacta?

Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la această Declaraţie sau dacă doriţi informaţii suplimentare despre cum vă protejăm datele (de exemplu, când le transferăm în afara Europei) şi/sau când doriţi să-l contactaţi pe Responsabilul cu Protecţia Datelor al Companiei (DPO) în ceea ce priveşte confidenţialitatea, trimiteţi un e-mail la adresa [email protected] .

 

Cum prelucrăm modificările la această Declaraţie?

Termenii acestei Declaraţii se pot schimba cu timpul. Vom publica oricare modificări importante la această Declaraţie prin notificări corespunzătoare fie pe acest website, fie prin contactarea dvs folosind alte canale de comunicare.

Echipa Pluri Consultants Romania