Pluri Consultants România S.R.L. impreună cu Societatea Energetică ELECTRICA S.A. anunță declanșarea procesului de recrutare și selecție a candidaților pentru nominalizarea în vederea numirii în postul de Director General (Chief Executive Officer), Director Financiar (Chief Financial Office), Director Dezvoltarea Afacerii (Chief Business Development Officer) și Director Capital Uman (Chief People Officer) în cadrul ELECTRICA S.A..

Procesul de recrutare și selecție are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai competenți și mai motivați candidați pentru ocuparea acestori posturi și se va derula cu respectarea principiilor de echitate, transparență, egalitate de șanse, competitivitate și nediscriminare prevăzute în „Poitica de recrutare a conducerii executive a societăților din Gupul ELECTRICA”, precum și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Detalii privind pozițiile, condițiile și criteriile de selecție, documentele ce trebuie completate în vederea depunerii candidaturii, raspunsuri la intrebari frecvente referitoare la procesul de recrutare si selectie, precum și o scurtă descriere a procesului de recrutare și selecție, pentru fiecare din rolurile menționate, pot fi vizualizate accesând sectiunea Intrebari frecvente si anunțurile de recrutare disponibile mai jos:

Intrebari frecvente

1Q1: Este suficient sa trimit CV-ul meu pentru a participa la procesul de recrutare?
A1: Este nevoie sa depuneti toate documentele solicitate in dosarul de candidatura, asa cum sunt specificate in anuntul de recrutare publicat; dosarul de candidatura trebuie sa contina in mod obligatoriu toate documentele solicitate, daca se constata lipsa unui document de la dosar se vor solicita clarificari. Daca nici in urma solicitarii de clarificari nu se completeaza dosarul cu documentul lipsa, candidatura va fi respinsa.
2Q2: Unde pot gasi cele 5 formulare care trebuie completate si atasate la dosarul de candidatura?
A2: Formularele sunt postate langa anuntul de recrutare de pe site-ul www.pluriconsultants.ro/electrica si http://www.electrica.ro, Sectiunea Cariere.
3Q3: Daca am detinut anterior un post de manager de departament, este eligibila candidatura mea in conformitate cu criteriul de eligibilitate absolut «experienta relevanta de management al unei structuri organizationale de minim 3 ani» ?
A3: Da, candidatura dvs. este eligibila, deoarece prin expresia «structura organizationala» intelegem sectie, departament, divizie, sucursala/filiala, companie sau similare.